turystyka biznesowa

Turystyka biznesowa – wspólna korzyść dla firm i regionów

Turystyka biznesowa daje obecnie mnóstwo możliwości rozwoju zarówno firmom, jak i miastom i regionom. Można o niej mówić, kiedy podróż, choć związana z wykonywanym zawodem, nie ogranicza się wyłącznie do pracy poza siedzibą firmy. Jak podróże służbowe wpływają na przedsiębiorstwa? Sprawdź, co warto wiedzieć o tym zjawisku!

Czytaj dalej

Impreza integracyjna – dobre relacje pomiędzy pracownikami to podstawa

Impreza integracyjna Kraków daje szansę na to, by pracownicy zaprzyjaźnili się i nawiązali ze sobą dobry kontakt. Od czasu do czasu dobrze jest zorganizować taki wspólny, firmowy wypad, na którym można bliżej poznać osoby, z którymi codziennie mija się w firmie. Gdzie najlepiej to zrobić i na co zwrócić uwagę organizując takie spotkanie? Podpowiedź poniżej.

Czytaj dalej
organizacja imprez integracyjnych

Team building i organizacja imprez integracyjnych

Nie ulega wątpliwości, że większość firm, które obecnie wiodą na krajowym rynku oparte są chociażby na zgranym, silnym zespole. Aby taki mógł istnieć należy oczywiście podjąć się konkretnych działań, które zapewnią firmie w przyszłości wielkie sukcesy. Mowa tu chociażby o szeroko pojętej integracji, która odpowiada za dobre kontakty międzyludzkie, a w tym przypadku między pracownikami.

Czytaj dalej
konferencje Kraków

Organizacja konferencji – o czym trzeba pamiętać?

Organizacja konferencji Kraków, Warszawa lub Wrocław, to duże i bardzo poważne projekty, które wymagają naprawdę wiele wiedzy i doświadczenia. Jeśli zatem podejmuje się tego ktoś, kto robi to pierwszy raz, oznaczać to będzie dla niego naprawdę wielkie wyzwanie. O czym zatem trzeba przede wszystkim pamiętać, gdy organizuje się taką konferencję?

Czytaj dalej

Zalety i wady split paymentu

Wprowadzenie obligatoryjnego rozliczenia metodą split payment budzi ostatnimi czasy wiele kontrowersji i emocji. Przeciwnicy tego rozwiązania sugerują, że ustawa wprowadza kolejne zadania administracyjne i obowiązki, których przedsiębiorcy i tak mają aż w nadmiarze. Zwolennicy zaś odpowiadają, że tylko nieuczciwi właściciele działalności gospodarczych wyłudzający VAT mają powody do obaw. Niewątpliwie obowiązkowy split payment – tutaj, niesie ze sobą zarówno korzyści, jak i zagrożenia, które z pewnością wpłyną na funkcjonowanie firm. Jakie zalety i wady płyną z tytułu metody podzielonej płatności?

Swoiste zalety kreowane są przez samego Ustawodawcę, który przewiduje szereg korzystnych rozwiązań i ułatwień dla przedsiębiorców stosujących metodę podzielonej płatności. Najważniejszą zaletą jest zmniejszenie kwoty podatku VAT – tak się stanie, jeśli przedsiębiorca dokona rozliczenia przed terminem, a przelew z tego tytułu zostanie wysłany z rachunku splitowego dedykowanego rozliczeniom podatkowym. Im szybciej podatek od towarów i usług zostanie zapłacony, tym większa kwota obniżki będzie przysługiwać przedsiębiorcy. Inną ważną kwestią jest przyspieszony termin zwrotu nadwyżki podatku VAT. Nastąpi on na życzenie przedsiębiorcy w terminie 25 dni od złożenia stosownego wniosku, a zwrot dokonany zostanie bezpośrednio na rachunek VAT-owski. Wiele banków kusi przedsiębiorców oprocentowaniem rachunku dedykowanemu rozliczeniom podatkowym, a uzyskany w ten sposób przychód – zgodnie z ustawą – nie będzie opodatkowany.

Najpoważniejszą i najczęściej podnoszoną wadą split paymentu jest osłabienie płynności finansowej danej organizacji. W niektórych sytuacjach może wystąpić nawet chwilowa utrata tejże płynności ze względu na zamrożenie środków na rachunku VAT-owskim. Dlaczego tak się dzieje? Ponieważ środki zgromadzone na rachunku VAT wydatkowane mogą być wyłącznie na zobowiązania z urzędem skarbowym lub z dostawcami z tytułu podatku od towarów i usług. Nie dopuszcza się do swobodnego transferu pieniędzy, na przykład tytułem udzielenia pożyczki, zapłacenia wynagrodzenia pracownikom czy wypłaceniu dywidendy. Wszelkie ruchy muszą być ściśle opisywane i udokumentowane – nawet wniosek o zwolnienie kwoty z podatku czy zwrot z urzędu skarbowego opatrzony musi być wnioskiem.

Pracownicze Plany Kapitałowe, czyli wspólne oszczędzanie na przyszłość

Pracownicze Plany Kapitałowe to długoterminowy system oszczędzania wspierany przez państwo. Środki pieniężne mają być gromadzone na prywatnych kontach pracowników, głównie na cele emerytalne, jednak można odkładać na nich pieniądze również na inne potrzeby. System jest dobrowolny, ale każdy pracownik, który nie ukończył 55 roku życia, zostanie włączony do niego automatycznie. W każdej chwili możemy jednak z niego zrezygnować, jak również do niego dołączyć.

Wpłaty na prywatny rachunek pracownika będą pochodzić z trzech źródeł:

  • od Pracownika, czyli od Ciebie
  • od Twojego Pracodawcy
  • od Państwa.

Jak będą wyglądać wpłaty?

Wpłaty z wynagrodzenia pracownika będą naliczane od kwoty brutto i będą wynosić:

  • w wariancie podstawowym – 2% wynagrodzenia brutto. Jeżeli jednak Twoje miesięczne wynagrodzenie nie przekracza 120% minimalnego wynagrodzenia wpłata nie może być mniejsza niż 0,5%
  • wariant dobrowolny oznacza, że możesz na swoje konto dodatkowo przekazywać do 2 % wynagrodzenia brutto

Wpłaty od pracodawcy będą również naliczane od Twojego wynagrodzenia brutto i będą wynosić:

  • wariant podstawowy – 1,5% wysokości Twojego wynagrodzenia brutto
  • wariant dobrowolny – pracodawca może dodatkowo wpłacić na Twoje konto do 2,5% wysokości Twojego wynagrodzenia brutto

Wpłaty od Państwa:

  • jednorazowa wpłata powitalna w wysokości 250 zł
  • coroczna wpłata w wysokości 240 zł

Środki zgromadzone w Pracowniczych Planach Kapitałowych są prywatne i mogą być dziedziczone. Możesz je również w każdej chwili wypłacić, a potem w dowolnym momencie z powrotem zacząć oszczędzać w PPK.

Pracownicze Plany Kapitałowe wejdą w życie już 1 lipca 2019 roku. Jako pierwsze do programu mają przystąpić największe przedsiębiorstwa zatrudniające co najmniej 250 pracowników.Następnie 1 stycznia 2020 – podmioty zatrudniające co najmniej 50 osób, 1 lipca 2020 – firmy zatrudniające co najmniej 20 pracowników Na samym końcu, czyli 1 stycznia 2021 do systemu oszczędzania przystąpią pozostałe podmioty i jednostki sektora finansów publicznych.

Więcej na stronie https://www.pwc.pl/pl/uslugi/doradztwo-podatkowe/podatki-pracownicze-doradztwo-hr/pracownicze-plany-kapitalowe.html