Zalety i wady split paymentu

Wprowadzenie obligatoryjnego rozliczenia metodą split payment budzi ostatnimi czasy wiele kontrowersji i emocji. Przeciwnicy tego rozwiązania sugerują, że ustawa wprowadza kolejne zadania administracyjne i obowiązki, których przedsiębiorcy i tak mają aż w nadmiarze. Zwolennicy zaś odpowiadają, że tylko nieuczciwi właściciele działalności gospodarczych wyłudzający VAT mają powody do obaw. Niewątpliwie obowiązkowy split payment – tutaj, niesie ze sobą zarówno korzyści, jak i zagrożenia, które z pewnością wpłyną na funkcjonowanie firm. Jakie zalety i wady płyną z tytułu metody podzielonej płatności?

Swoiste zalety kreowane są przez samego Ustawodawcę, który przewiduje szereg korzystnych rozwiązań i ułatwień dla przedsiębiorców stosujących metodę podzielonej płatności. Najważniejszą zaletą jest zmniejszenie kwoty podatku VAT – tak się stanie, jeśli przedsiębiorca dokona rozliczenia przed terminem, a przelew z tego tytułu zostanie wysłany z rachunku splitowego dedykowanego rozliczeniom podatkowym. Im szybciej podatek od towarów i usług zostanie zapłacony, tym większa kwota obniżki będzie przysługiwać przedsiębiorcy. Inną ważną kwestią jest przyspieszony termin zwrotu nadwyżki podatku VAT. Nastąpi on na życzenie przedsiębiorcy w terminie 25 dni od złożenia stosownego wniosku, a zwrot dokonany zostanie bezpośrednio na rachunek VAT-owski. Wiele banków kusi przedsiębiorców oprocentowaniem rachunku dedykowanemu rozliczeniom podatkowym, a uzyskany w ten sposób przychód – zgodnie z ustawą – nie będzie opodatkowany.

Najpoważniejszą i najczęściej podnoszoną wadą split paymentu jest osłabienie płynności finansowej danej organizacji. W niektórych sytuacjach może wystąpić nawet chwilowa utrata tejże płynności ze względu na zamrożenie środków na rachunku VAT-owskim. Dlaczego tak się dzieje? Ponieważ środki zgromadzone na rachunku VAT wydatkowane mogą być wyłącznie na zobowiązania z urzędem skarbowym lub z dostawcami z tytułu podatku od towarów i usług. Nie dopuszcza się do swobodnego transferu pieniędzy, na przykład tytułem udzielenia pożyczki, zapłacenia wynagrodzenia pracownikom czy wypłaceniu dywidendy. Wszelkie ruchy muszą być ściśle opisywane i udokumentowane – nawet wniosek o zwolnienie kwoty z podatku czy zwrot z urzędu skarbowego opatrzony musi być wnioskiem.

Pracownicze Plany Kapitałowe, czyli wspólne oszczędzanie na przyszłość

Pracownicze Plany Kapitałowe to długoterminowy system oszczędzania wspierany przez państwo. Środki pieniężne mają być gromadzone na prywatnych kontach pracowników, głównie na cele emerytalne, jednak można odkładać na nich pieniądze również na inne potrzeby. System jest dobrowolny, ale każdy pracownik, który nie ukończył 55 roku życia, zostanie włączony do niego automatycznie. W każdej chwili możemy jednak z niego zrezygnować, jak również do niego dołączyć.

Wpłaty na prywatny rachunek pracownika będą pochodzić z trzech źródeł:

 • od Pracownika, czyli od Ciebie
 • od Twojego Pracodawcy
 • od Państwa.

Jak będą wyglądać wpłaty?

Wpłaty z wynagrodzenia pracownika będą naliczane od kwoty brutto i będą wynosić:

 • w wariancie podstawowym – 2% wynagrodzenia brutto. Jeżeli jednak Twoje miesięczne wynagrodzenie nie przekracza 120% minimalnego wynagrodzenia wpłata nie może być mniejsza niż 0,5%
 • wariant dobrowolny oznacza, że możesz na swoje konto dodatkowo przekazywać do 2 % wynagrodzenia brutto

Wpłaty od pracodawcy będą również naliczane od Twojego wynagrodzenia brutto i będą wynosić:

 • wariant podstawowy – 1,5% wysokości Twojego wynagrodzenia brutto
 • wariant dobrowolny – pracodawca może dodatkowo wpłacić na Twoje konto do 2,5% wysokości Twojego wynagrodzenia brutto

Wpłaty od Państwa:

 • jednorazowa wpłata powitalna w wysokości 250 zł
 • coroczna wpłata w wysokości 240 zł

Środki zgromadzone w Pracowniczych Planach Kapitałowych są prywatne i mogą być dziedziczone. Możesz je również w każdej chwili wypłacić, a potem w dowolnym momencie z powrotem zacząć oszczędzać w PPK.

Pracownicze Plany Kapitałowe wejdą w życie już 1 lipca 2019 roku. Jako pierwsze do programu mają przystąpić największe przedsiębiorstwa zatrudniające co najmniej 250 pracowników.Następnie 1 stycznia 2020 – podmioty zatrudniające co najmniej 50 osób, 1 lipca 2020 – firmy zatrudniające co najmniej 20 pracowników Na samym końcu, czyli 1 stycznia 2021 do systemu oszczędzania przystąpią pozostałe podmioty i jednostki sektora finansów publicznych.

Więcej na stronie https://www.pwc.pl/pl/uslugi/doradztwo-podatkowe/podatki-pracownicze-doradztwo-hr/pracownicze-plany-kapitalowe.html

Redukcja kosztów dzięki leasingowi pracowników

W dzisiejszych czasach bardzo często odnalezienie pracownika o odpowiednich kwalifikacjach jest bardzo czasochłonne i żmudne. Dlatego warto skorzystać z leasingu pracowników, czyli wynajmu. Odpowiedzialne są za to specjalne firmy i agencje, których zadaniem jest organizacja efektywnych procesów rekrutacyjnych oraz umiejętna selekcja pracowników. Szczególną popularnością cieszą się pracownicy z Ukrainy, którzy w bardzo prosty sposób mogą wpłynąć na uelastycznienie kadr w każdej firmie oraz ułatwienie zarządzania nimi.

Redukcja kosztów zatrudnienia

Wypożyczając pracowników z Ukrainy, potencjalny pracodawca zyskuje bardzo wiele korzyści. Może on zredukować koszty zatrudnienia np. w przypadku:

 • okresowego wzrostu otrzymywanych zleceń
 • realizacji dodatkowych zleceń
 • zwiększonej produkcji w sezonie
 • zbyt dużej rotacji pracowniczej

Redukcja kosztów pracy

Wynajem pracowników pozwala przedsiębiorcy oszczędzić również na kosztach pracy, ponieważ leżą one po stronie agencji. Należą do nich np.

 • badania lekarskie pracowników z Ukrainy
 • urlopy, zwolnienia lekarskie, wypowiedzenia
 • płaca za nadgodziny

Również termin wypłaty wynagrodzenia wyznaczany jest często przez agencję i to ona musi go dotrzymać. W ten sposób firma odciążona zostaje z całej obsługi administracyjno-­kadrowej, ­a także obsługi płac dla pracowników tymczasowych. Zakres profesji jest bardzo szeroki i znalezienie odpowiedniego pracownika przebiega błyskawicznie.

List motywacyjny

rekrutacja pracownikówZanim otrzymasz zaproszenie na rozmowę kwalifikacyjną, musisz jeszcze z powodzeniem przekonać osoby rekrutujące, że jesteś najlepszym kandydatem do danej pracy. CV samo się nie obroni… Potrzebny jest jeszcze przekonujący list motywacyjny, w którym udowodnisz, że to właśnie ciebie poszukują! Jak zatem napisać list motywacyjny by rekrutacja pracowników przeszła pomyślnie?

Z powodu takiego, że osób chętnych na dane stanowisko zwykle jest o wiele więcej niż wolnych stanowisk, konkurencja na rynku pracy jest bardzo wielka. Wiele osób ma podobne wykształcenie i doświadczenie zawodowe. Jak więc w oceanie tylu podobnych osób znaleźć tych, którzy nie tylko będą dobrze wykonywać swoje obowiązki zawodowe, lecz również z którymi będzie się dobrze współpracowało?

Co musi znaleźć się w liście motywacyjnym?

Na pozór każdy wie, co list motywacyjny musi zawierać, a jednak gdy przychodzi do jego napisania, dziwnym trafem ta wiedza od razu wylatuje z głowy. Warto więc jeszcze raz wspomnieć, co takie pismo musi zawierać: wskazanie stanowiska, na które się ubiega; kwalifikacje, zdolności i cechy, sprawiające, że nadajesz się do tej pracy; argumenty przekonujące rekrutera, że to właśnie ty jesteś najlepszym kandydatem na stanowisko, na które aplikujesz; zagwarantowanie, że jesteś chętny stawić się na rozmowę rekrutacyjną w określonym przez potencjalnego pracodawcę terminie.

Praca weekendowa dla studentów

pośrednictwo pracyStudenci dzienni są szczególną grupą osób poszukujących pracy. Zależy im bowiem głównie na pracy weekendowej, przez co nie mogą oni liczyć na zbyt duży wybór proponowanych im posad. Często więc podejmują zatrudnienie w gastronomii lub w sklepach, w których pracują jako kasjerzy lub pomagają podczas inwentaryzacji bądź w czasie wykładania towaru na półki. Warto zaznaczyć, że w poszukiwaniu legalnego zatrudnienia tego typu pomóc mogą agencje świadczące usługę pośrednictwa pracy.

Przez agencję najszybciej

Jeżeli studentowi zależy na szybkim znalezieniu pracy weekendowej, pomóc może mu agencja pośrednicząca w poszukiwaniu zatrudniania. Pośrednictwo pracy znacząco ułatwia podjęcie legalnej pracy weekendowej, za którą student na pewno otrzyma wynagrodzenie. Wbrew pozorom kwestia otrzymania wynagrodzenia jest bardzo istotna, gdyż wiele małych restauracji bądź barów, czy też niewielkich sklepów wykorzystuje studentów, nie podpisując z nimi żadnej umowy, a następnie pozostawiając ich bez żadnych pieniędzy za wykonaną pracę. Agencje pracy są w stanie zapobiec takim sytuacjom, gdyż zawsze podpisują one umowy z pracodawcami, które gwarantują, że będą oni musieli wynagrodzić znalezionego dla nich pracownika.

Agencja zatrudni twoich pracowników

agencja pracy tymczasowej poznańW części branż nie zawsze potrzebna jest stał duża załoga pracownicza. Dlatego część firm korzysta z możliwości zatrudniania pracowników tymczasowych, korzystając przy tym z pomocy agencji pracy.

Zatrudnienie przez agencję

Formy zatrudnienia pracowników tymczasowych doskonale się sprawdzają gdy potrzeba zwiększyć na jakiś czas liczbę pracowników czy wspomóc stały personel tylko w niektórych zadaniach. Duża zaletą jest fakt, że agencja pracy tymczasowej Poznań może zatrudnić pracowników u siebie i oddelegować ich do pracy u innego pracodawcy. Dzięki temu firma:

– nie musi prowadzić rekrutacji,

– nie rozlicza pracowników ani z czasu pracy ani w zakresie wynagrodzenia,

– nie musi posiadać działu kadr.

Wiąże się to także ze zdecydowanie niższymi kosztami zatrudnienia pracowników.

Pracownik a agencja

Podane powyżej zalety dla firmy z korzystania z agencji mają swoje przełożenie na sytuację pracownika zatrudnionego w ten sposób. Na agencji pracy tymczasowej Poznań spoczywa obowiązek opłacenia składek społecznych zatrudnionych osób, wypłacenie wynagrodzeń, prowadzenie ewidencji osobowej pracowników, w tym zadbanie o odpowiednie badania lekarskie. Dla pracownika oznacza to, że wszelkie rozliczenia, zwolnienia itp. sprawy załatwia z agencja lub za jej pośrednictwem.

Gdy potrzeba pracowników

leasing pracowniczyKażda osoba, która prowadzi własną firmę wie doskonale, że aby móc dobrze funkcjonować przedsiębiorstwo nie powinno ponosić zbyt wysokich kosztów. Dlatego też wiele firm poszukuje oszczędności redukując choćby liczbę osób, które zatrudnione są na stałe. Czasem jednak zdarza się tak, że pracująca na co dzień kadra nie wystarcza. Co zrobić w takiej sytuacji?

Pracownicy wtedy, gdy ich potrzebujesz

Idealnym rozwiązaniem w takiej sytuacji jest coraz popularniejszy leasing pracowniczy. Jest to nowoczesna usługa polegająca na wynajęciu odpowiedniej ilości pracowników od innej firmy lub agencji pracy tymczasowej. Skorzystanie z takiego rozwiązania ma sporo zalet. Nic więc dziwnego, że coraz więcej firm w chwili większego zapotrzebowania na pracowników korzysta z tej właśnie metody.

Zalety leasingu pracowniczego

Jedną z głównych zalet leasingu pracowniczego jest z całą pewnością oszczędność czasu i pieniędzy. Pracodawca nie musi bowiem przeprowadzać długiej i żmudnej rekrutacji a osoby, z usług których zdecydował się korzystać pracują tylko tak długo, dopóki jest zapotrzebowanie na ich pracę. Pozwala to więc na znaczne obniżenie kosztów prowadzenia firmy. A to jak doskonale wiemy ma ogromne znaczenie.

Praca tymczasowa coraz bardziej popularna

praca tymczasowaDane statystyczne pokazują, że praca etatowa w Polsce jest wciąż najbardziej pożądaną formą zatrudnienia. Patrząc jednak na bardziej rozwinięte rynki pracy, takie jak np. rynek zatrudnienia w USA, praca tymczasowa staje się tam popularnym, a przede wszystkim opłacalnym rodzajem zarobkowania. Czy w Polsce opłaca się być „elastycznym”?

Tymczasowe, ale dobrze płatne

Istnieje szereg zawodów, w których forma pełnego etatu pozwala na największą efektywność. Wiele profesji jednak wymaga elastyczności i tymczasowości. Na rynku amerykańskim, jedną z nich jest zawód kierownika budowy. Branża budowlana, ze względu na swoją specyfikę, jest oparta na kontraktach czasowych. W przypadku kierownika budowy – dodatkowym atutem jest wysokie wynagrodzenie i dobre warunki socjalne. Na podobnych zasadach pracują informatycy, brygadziści czy księgowi.

Sytuacja w Polsce

Polski rynek w pracy w zetknięciu z tematem pracy tymczasowej jawi się bardzo pozytywnie. Wprowadzone w agencjach pracy ograniczenia minimalnej płacy wpływają na coraz wyższe zarobki pracowników. Tego typu zatrudnienie umożliwia zdobycie wysokiego wynagrodzenia, zdobycie bogatego doświadczenia zawodowego, a także – zdobycie zaufania być może przyszłego, stałego pracodawcy.

Doradca personalny znajdzie talenty dla twojej firmy

doradca personalnyPodstawą rozwoju firm z branży IT jest kapitał intelektualny czyli pracownicy. To od ich zdolności, zaangażowania zależy jakość i konkurencyjność i atrakcyjność nowych rozwiązań. Jednak znalezienie odpowiednich osób to nie lada wyzwanie. Aby zdobyć najlepszych specjalistów warto sięgnąć po specjalistę od poszukiwania talentów.

Łowca talentów

IT to dziedzina w której bardzo liczą się wiedza, umiejętności, kreatywność oraz ścisła specjalizacja. Pracownika, który spełniałby wszystkie wymogi czasem trudno znaleźć, a poszukiwania mogą trwać bardzo długo. W takiej sytuacji może przydać się doradca personalny. Przeanalizuje on potrzeby personalne firmy oraz rynek pracy w celu znalezienia najlepszych kandydatów.

Co zyska firma?

Zadania doradcy personalnego w firmie to m.in.:

– analiza stanu i potencjału kapitału intelektualnego firmy,

– analiza rynku pracy w celu wyszukania odpowiednich pracowników,

– zbieranie ofert pracowników i ich analiza,

– informowanie kandydatów o procesie rekrutacji w firmie.

Dzięki jego pomocy firma znacznie łatwiej jest w stanie budować odpowiednie zasoby kadrowe. Także kierownicy działów mogą zająć się aktualnymi zadaniami, bez konieczności nadzorowania rekrutacji. Wystarczy, że wskażą swoje wymagania odnoście przyszłych pracowników.