Pracownicze Plany Kapitałowe, czyli wspólne oszczędzanie na przyszłość

Pracownicze Plany Kapitałowe to długoterminowy system oszczędzania wspierany przez państwo. Środki pieniężne mają być gromadzone na prywatnych kontach pracowników, głównie na cele emerytalne, jednak można odkładać na nich pieniądze również na inne potrzeby. System jest dobrowolny, ale każdy pracownik, który nie ukończył 55 roku życia, zostanie włączony do niego automatycznie. W każdej chwili możemy jednak z niego zrezygnować, jak również do niego dołączyć.

Wpłaty na prywatny rachunek pracownika będą pochodzić z trzech źródeł:

  • od Pracownika, czyli od Ciebie
  • od Twojego Pracodawcy
  • od Państwa.

Jak będą wyglądać wpłaty?

Wpłaty z wynagrodzenia pracownika będą naliczane od kwoty brutto i będą wynosić:

  • w wariancie podstawowym – 2% wynagrodzenia brutto. Jeżeli jednak Twoje miesięczne wynagrodzenie nie przekracza 120% minimalnego wynagrodzenia wpłata nie może być mniejsza niż 0,5%
  • wariant dobrowolny oznacza, że możesz na swoje konto dodatkowo przekazywać do 2 % wynagrodzenia brutto

Wpłaty od pracodawcy będą również naliczane od Twojego wynagrodzenia brutto i będą wynosić:

  • wariant podstawowy – 1,5% wysokości Twojego wynagrodzenia brutto
  • wariant dobrowolny – pracodawca może dodatkowo wpłacić na Twoje konto do 2,5% wysokości Twojego wynagrodzenia brutto

Wpłaty od Państwa:

  • jednorazowa wpłata powitalna w wysokości 250 zł
  • coroczna wpłata w wysokości 240 zł

Środki zgromadzone w Pracowniczych Planach Kapitałowych są prywatne i mogą być dziedziczone. Możesz je również w każdej chwili wypłacić, a potem w dowolnym momencie z powrotem zacząć oszczędzać w PPK.

Pracownicze Plany Kapitałowe wejdą w życie już 1 lipca 2019 roku. Jako pierwsze do programu mają przystąpić największe przedsiębiorstwa zatrudniające co najmniej 250 pracowników.Następnie 1 stycznia 2020 – podmioty zatrudniające co najmniej 50 osób, 1 lipca 2020 – firmy zatrudniające co najmniej 20 pracowników Na samym końcu, czyli 1 stycznia 2021 do systemu oszczędzania przystąpią pozostałe podmioty i jednostki sektora finansów publicznych.

Więcej na stronie https://www.pwc.pl/pl/uslugi/doradztwo-podatkowe/podatki-pracownicze-doradztwo-hr/pracownicze-plany-kapitalowe.html