Turystyka biznesowa – połączenie przyjemnego z pożytecznym.

Turystyka biznesowa stanowi jedną z najstarszych przyczyn przemieszczania. Od wielu wieków przemieszczano się w celach zarobkowych. Wbrew pozorom turystyka rekreacyjna narodziła się później w stosunku do podróży biznesowych.

Czym jest turystyka biznesowa ?

Definicyjnie – turystyka biznesowa obejmuje szereg czynności związanych z przemieszczaniem się oraz pobytem uczestników na przeróżnego rodzaju spotkaniach zaczynając od spotkań grupowych, uczestnictwie w targach, konferencjach i spotkaniach indywidualnych. Turystyka biznesowa przede wszystkim charakteryzuje się wysoką specjalizacją nastawioną na osiąganie wyższych celów, zysków oraz osiągnięć.
Typy turystyki biznesowej:

Na turystykę biznesową przede wszystkim mogą składać spotkania mające charakter:

  • spotkań grupowych m.in. konferencje, seminaria.
  • wystawowy m.in. targi, pokazy, prezentacje.
  • szkoleniowy m.in. kursy, szkolenia, egzaminy.
  • motywacyjny m.in. uczestnictwo wykładzie motywacyjnym.
  • integracyjny m.in. wyjazdy integracyjne.
turystyka biznesowa

Rodzaje turystyki biznesowej:

Przede wszystkim można wyróżnić dwa rodzaje turystyki biznesowej. pierwszym rodzajem jest turystyka grupowa. Drugim rodzajem jest turystyka indywidualna. Turystyka grupowa charakteryzuje się zbiorowym podróżowaniem w grupach. Tego rodzaju turystyka jest nastawiona na integrację, zacieśnianie znajomości lub powiększanie sieci kontaktów. Natomiast turystyka indywidualna przede wszystkim jest nastawiona na pojedyncze spotkania z konkretnymi osobami.