Zalety i wady split paymentu

Wprowadzenie obligatoryjnego rozliczenia metodą split payment budzi ostatnimi czasy wiele kontrowersji i emocji. Przeciwnicy tego rozwiązania sugerują, że ustawa wprowadza kolejne zadania administracyjne i obowiązki, których przedsiębiorcy i tak mają aż w nadmiarze. Zwolennicy zaś odpowiadają, że tylko nieuczciwi właściciele działalności gospodarczych wyłudzający VAT mają powody do obaw. Niewątpliwie obowiązkowy split payment – tutaj, niesie ze sobą zarówno korzyści, jak i zagrożenia, które z pewnością wpłyną na funkcjonowanie firm. Jakie zalety i wady płyną z tytułu metody podzielonej płatności?

Swoiste zalety kreowane są przez samego Ustawodawcę, który przewiduje szereg korzystnych rozwiązań i ułatwień dla przedsiębiorców stosujących metodę podzielonej płatności. Najważniejszą zaletą jest zmniejszenie kwoty podatku VAT – tak się stanie, jeśli przedsiębiorca dokona rozliczenia przed terminem, a przelew z tego tytułu zostanie wysłany z rachunku splitowego dedykowanego rozliczeniom podatkowym. Im szybciej podatek od towarów i usług zostanie zapłacony, tym większa kwota obniżki będzie przysługiwać przedsiębiorcy. Inną ważną kwestią jest przyspieszony termin zwrotu nadwyżki podatku VAT. Nastąpi on na życzenie przedsiębiorcy w terminie 25 dni od złożenia stosownego wniosku, a zwrot dokonany zostanie bezpośrednio na rachunek VAT-owski. Wiele banków kusi przedsiębiorców oprocentowaniem rachunku dedykowanemu rozliczeniom podatkowym, a uzyskany w ten sposób przychód – zgodnie z ustawą – nie będzie opodatkowany.

Najpoważniejszą i najczęściej podnoszoną wadą split paymentu jest osłabienie płynności finansowej danej organizacji. W niektórych sytuacjach może wystąpić nawet chwilowa utrata tejże płynności ze względu na zamrożenie środków na rachunku VAT-owskim. Dlaczego tak się dzieje? Ponieważ środki zgromadzone na rachunku VAT wydatkowane mogą być wyłącznie na zobowiązania z urzędem skarbowym lub z dostawcami z tytułu podatku od towarów i usług. Nie dopuszcza się do swobodnego transferu pieniędzy, na przykład tytułem udzielenia pożyczki, zapłacenia wynagrodzenia pracownikom czy wypłaceniu dywidendy. Wszelkie ruchy muszą być ściśle opisywane i udokumentowane – nawet wniosek o zwolnienie kwoty z podatku czy zwrot z urzędu skarbowego opatrzony musi być wnioskiem.