Jak zorganizować szkolenie dla pracowników?

Warto organizować szkolenie dla pracowników. Dobrze przeszkolony pracownik będzie stanowił wartość dodaną dla firmy. Jak zorganizować szkolenie? W tym artykule opisujemy wszystkie najpopularniejsze rodzaje szkoleń dla firm.

Szkolenie stacjonarne

Jest to najpopularniejsza forma szkoleń. Może odbywać się w siedzibie firmy. Szkolenia stacjonarne przeprowadzane są również w profesjonalnych salach szkoleniowych udostępnianych przez zewnętrzny podmiot przeprowadzający szkolenie. Zaletą takiej formuły jest bezpośredni kontakt osoby przeprowadzającej szkolenie z pracownikami. Szkolenia stacjonarne integrują również pracowników.

Szkolenie online

Szkolenia dla firm mogą odbywać się również w formule online (https://enterpriseadvisors.pl/). Jest to rozwiązanie łatwiejsze do przygotowania w porównaniu ze szkoleniami stacjonarnymi. Dzięki temu można zorganizować profesjonalne szkolenie bez obarczania pracowników koniecznością dotarcia do sali szkoleniowej. Szkolenia w formule online wpływają na lepsze skupienie pracowników. Dzięki temu mogą oni łatwiej i szybciej przyswajać podawaną wiedzę.

Warsztaty dla pracowników

Organizacja warsztatów dla pracowników jest podobna do organizacji szkolenia stacjonarnego. Do przeprowadzenia warsztatów wymagana jest sala szkoleniowa. Różnica tkwi jednak w formule szkolenia. Tradycyjne stacjonarne szkolenia dla firm skupiają się na zagadnieniach teoretycznych. Warsztaty skupiają się na zachęcaniu pracowników do samodzielnej aktywności. Podczas warsztatów pracownicy mogą na przykład zostać poproszeni o samodzielne rozwiązanie jakiegoś problemu.

E-learning

Czym różni się szkolenie online od e-learningu? Formuła online wymaga jednoczesnej obecności wszystkich pracowników oraz nauczyciela podczas przeprowadzania szkolenia. E-learning to udostępnienie materiałów szkoleniowych pracownikowi do samodzielnego zapoznania się. Dzięki tej formule można szkolić pojedynczych pracowników bez konieczności dezorganizacji pracy całego przedsiębiorstwa.

Podsumowanie

Szkolenia dla pracowników mogą być przeprowadzane na wiele sposobów. Każdy model ma swoje zalety, które można wykorzystać dla potrzeb firmy. Warto więc zwiększać kompetencje pracowników.