Doradztwo w zakresie prawa umów

Każdy przedsiębiorca w swojej bieżącej działalności zawiera umowy z klientami oraz kontrahentami. Umowy są zwykle „szyte na miarę”, co oznacza, że charakteryzują się pewnymi wymogami charakterystycznymi dla konkretnej działalności klienta. Kancelarie prawnicze wspierają przedsiębiorców zarówno w procesie tworzenia wzorców umów, jak i negocjacji ich ostatecznego kształtu.

Wzory umów przy wsparciu kancelarii prawniczej

Kancelaria prawnicza JDP ma w swojej ofercie usługi z zakresu przygotowania różnego rodzaju umów zawieranych w obrocie gospodarczym. Do tego rodzaju umów zaliczają się różnego rodzaju porozumienia, listy intencyjne, a także klasyczne umowy dążące np. do dokonania sprzedaży. Posiadanie dobrego wzoru umowy jest kluczowe z punktu widzenia zabezpieczenia interesów każdego przedsiębiorcy. Dobrze skonstruowane umowy zabezpieczają bowiem transakcje handlowe i w razie wystąpienia sporu eliminują w dużym stopniu ryzyko porażki.

Negocjacje umów

Drugim istotnym obszarem wsparcia świadczonego przez kancelarie prawnicze w ramach doradztwa w zakresie umów jest pomoc w procesie negocjacji. Nie zawsze bowiem zdarza się tak, że kontrahent zaakceptuje bez uwag zaproponowany wzorzec umowy i czasami trzeba dokonywać w nim daleko idących zmian. Wtedy warto te zmiany skonsultować z kancelarią prawniczą, która wskaże obszary ryzyka związanego z modyfikacją umowy. Warto też mieć na uwadze, że nie zawsze jest tak, że dana kancelaria prawnicza będzie specjalizowała się w konkretnych zagadnieniach.