Waloryzacja kontraktów – czyli co zrobić gdy ceny materiałów i koszty wykonania gwałtownie wzrosły?

Waloryzacja kontraktów stała się kluczowym zagadaniem w branży budowlanej, przemysłowej lub chociażby usługowej. Rosnące koszty materiałów, surowców, ale także koszty energii sprawiły, że wiele firm zgłasza się w celu przygotowania i uzasadnienia wniosków w sprawie waloryzacji kontraktów, co związane jest z nieprzewidywalnymi i bardzo wysokimi wzrostami cen i kosztów. W celu odpowiedniej waloryzacji kontraktów ważne pozostają również negocjacje prowadzące do zawarcia stosownych aneksów. 

Waloryzacja to proces, czyli jak przebiega waloryzacja kontraktów i w jaki sposób się jej domagać?

Na samym początku najważniejsze jest wypełnienie wniosku wykonawcy o zmianę umowy, której celem jest podwyższenie wynagrodzenia co możliwe jest na podstawie Prawa zamówień publicznych lub postanowień zawartych w umowie. Działanie mechanizmu waloryzacyjnego to nic innego jak fakt, iż wynagrodzenie wykonanie może podlegać cyklicznym modyfikacjom na podstawie jakiegoś umownego wskaźnika lub miernika uzgodnionego przez obie strony umowy. W kodeksie cywilnym znaleźć można również zapis o ustawowym roszczeniu waloryzacyjnym, czyli podwyższeniu przez sąd należnej ceny (wynagrodzenia), która możliwa chociażby ze względu na zmianę realiów rynkowych (wzrost cen). Jedną z przesłanek do waloryzacji kontraktu może być również „rażąca strata”, która w kodeksie cywilnym nazywana jest klauzulą rebus sic stantibus.

Obszary w których popularna stała się waloryzacja kontraktów

Obecnie wiele spraw związanych z waloryzacją kontraktów ma miejsce w branżach związanych z infrastrukturą drogową, kolejową, energetyczną czy gazową, ale także wśród usług transportowych.