Zmiany w przepisach KSH

Fakt, że prawo zmienia się praktycznie każdego dnia – chyba już nikogo nie dziwi. Właściwie to należałoby powiedzieć, że takie zmiany po części wymuszane są przez to, co w obecnych czasach dzieje się w społeczeństwie, w różnych sferach. Nowelizacja Kodeksu Spółek Handlowych to właśnie jedna z takich zmian, która narobiła nieco zamieszania. Trzeba jednak przyznać, że przyniosła ona korzystne zmiany, których celem jest poniekąd usprawnienie działania spółek.

Prawo grup spółek

reforma ksh

Reforma KSH odnosi się do obowiązującego prawa grup spółek. Nowe zmiany przyniosły tak naprawdę uściślenie już samego terminu „prawo grup spółek”. Warto odnieść się jednak do innej zmiany, która wzbudziła pewne kontrowersje. Aczkolwiek, chodzi tu o zwolnienie z odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną wykonaniem wiążącego polecenia m.in. członków zarządu, rady nadzorczej, komisji rewizyjnej. Trzeba jednak zaznaczyć, że jest to możliwe tylko wtedy, jeżeli będzie można jawnie udowodnić, iż działali oni w interesie spółki.

Starannie i z zachowaniem dyskrecji

Nowa reforma odnosi się również do staranności wykonywania swoich obowiązków członków rady nadzorczej, zarządu, itd. Niby rzecz oczywista, ale jednak konieczność uregulowania takich kwestii zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa udowadnia, że jest jednak inaczej. Podobnie, jeżeli chodzi o obowiązek zachowania dyskrecji w przypadku tajemnic spółki. Żadna z osób – niezależnie od zajmowanego stanowiska – nie może doprowadzić do ujawnienia takich tajemnic handlowych.