organizacja imprez integracyjnych

Team building i organizacja imprez integracyjnych

Nie ulega wątpliwości, że większość firm, które obecnie wiodą na krajowym rynku oparte są chociażby na zgranym, silnym zespole. Aby taki mógł istnieć należy oczywiście podjąć się konkretnych działań, które zapewnią firmie w przyszłości wielkie sukcesy. Mowa tu chociażby o szeroko pojętej integracji, która odpowiada za dobre kontakty międzyludzkie, a w tym przypadku między pracownikami.

Czytaj dalej
konferencje Kraków

Organizacja konferencji – o czym trzeba pamiętać?

Organizacja konferencji Kraków, Warszawa lub Wrocław, to duże i bardzo poważne projekty, które wymagają naprawdę wiele wiedzy i doświadczenia. Jeśli zatem podejmuje się tego ktoś, kto robi to pierwszy raz, oznaczać to będzie dla niego naprawdę wielkie wyzwanie. O czym zatem trzeba przede wszystkim pamiętać, gdy organizuje się taką konferencję?

Czytaj dalej

Zalety i wady split paymentu

Wprowadzenie obligatoryjnego rozliczenia metodą split payment budzi ostatnimi czasy wiele kontrowersji i emocji. Przeciwnicy tego rozwiązania sugerują, że ustawa wprowadza kolejne zadania administracyjne i obowiązki, których przedsiębiorcy i tak mają aż w nadmiarze. Zwolennicy zaś odpowiadają, że tylko nieuczciwi właściciele działalności gospodarczych wyłudzający VAT mają powody do obaw. Niewątpliwie obowiązkowy split payment – tutaj, niesie ze sobą zarówno korzyści, jak i zagrożenia, które z pewnością wpłyną na funkcjonowanie firm. Jakie zalety i wady płyną z tytułu metody podzielonej płatności?

Swoiste zalety kreowane są przez samego Ustawodawcę, który przewiduje szereg korzystnych rozwiązań i ułatwień dla przedsiębiorców stosujących metodę podzielonej płatności. Najważniejszą zaletą jest zmniejszenie kwoty podatku VAT – tak się stanie, jeśli przedsiębiorca dokona rozliczenia przed terminem, a przelew z tego tytułu zostanie wysłany z rachunku splitowego dedykowanego rozliczeniom podatkowym. Im szybciej podatek od towarów i usług zostanie zapłacony, tym większa kwota obniżki będzie przysługiwać przedsiębiorcy. Inną ważną kwestią jest przyspieszony termin zwrotu nadwyżki podatku VAT. Nastąpi on na życzenie przedsiębiorcy w terminie 25 dni od złożenia stosownego wniosku, a zwrot dokonany zostanie bezpośrednio na rachunek VAT-owski. Wiele banków kusi przedsiębiorców oprocentowaniem rachunku dedykowanemu rozliczeniom podatkowym, a uzyskany w ten sposób przychód – zgodnie z ustawą – nie będzie opodatkowany.

Najpoważniejszą i najczęściej podnoszoną wadą split paymentu jest osłabienie płynności finansowej danej organizacji. W niektórych sytuacjach może wystąpić nawet chwilowa utrata tejże płynności ze względu na zamrożenie środków na rachunku VAT-owskim. Dlaczego tak się dzieje? Ponieważ środki zgromadzone na rachunku VAT wydatkowane mogą być wyłącznie na zobowiązania z urzędem skarbowym lub z dostawcami z tytułu podatku od towarów i usług. Nie dopuszcza się do swobodnego transferu pieniędzy, na przykład tytułem udzielenia pożyczki, zapłacenia wynagrodzenia pracownikom czy wypłaceniu dywidendy. Wszelkie ruchy muszą być ściśle opisywane i udokumentowane – nawet wniosek o zwolnienie kwoty z podatku czy zwrot z urzędu skarbowego opatrzony musi być wnioskiem.

Pracownicze Plany Kapitałowe, czyli wspólne oszczędzanie na przyszłość

Pracownicze Plany Kapitałowe to długoterminowy system oszczędzania wspierany przez państwo. Środki pieniężne mają być gromadzone na prywatnych kontach pracowników, głównie na cele emerytalne, jednak można odkładać na nich pieniądze również na inne potrzeby. System jest dobrowolny, ale każdy pracownik, który nie ukończył 55 roku życia, zostanie włączony do niego automatycznie. W każdej chwili możemy jednak z niego zrezygnować, jak również do niego dołączyć.

Wpłaty na prywatny rachunek pracownika będą pochodzić z trzech źródeł:

 • od Pracownika, czyli od Ciebie
 • od Twojego Pracodawcy
 • od Państwa.

Jak będą wyglądać wpłaty?

Wpłaty z wynagrodzenia pracownika będą naliczane od kwoty brutto i będą wynosić:

 • w wariancie podstawowym – 2% wynagrodzenia brutto. Jeżeli jednak Twoje miesięczne wynagrodzenie nie przekracza 120% minimalnego wynagrodzenia wpłata nie może być mniejsza niż 0,5%
 • wariant dobrowolny oznacza, że możesz na swoje konto dodatkowo przekazywać do 2 % wynagrodzenia brutto

Wpłaty od pracodawcy będą również naliczane od Twojego wynagrodzenia brutto i będą wynosić:

 • wariant podstawowy – 1,5% wysokości Twojego wynagrodzenia brutto
 • wariant dobrowolny – pracodawca może dodatkowo wpłacić na Twoje konto do 2,5% wysokości Twojego wynagrodzenia brutto

Wpłaty od Państwa:

 • jednorazowa wpłata powitalna w wysokości 250 zł
 • coroczna wpłata w wysokości 240 zł

Środki zgromadzone w Pracowniczych Planach Kapitałowych są prywatne i mogą być dziedziczone. Możesz je również w każdej chwili wypłacić, a potem w dowolnym momencie z powrotem zacząć oszczędzać w PPK.

Pracownicze Plany Kapitałowe wejdą w życie już 1 lipca 2019 roku. Jako pierwsze do programu mają przystąpić największe przedsiębiorstwa zatrudniające co najmniej 250 pracowników.Następnie 1 stycznia 2020 – podmioty zatrudniające co najmniej 50 osób, 1 lipca 2020 – firmy zatrudniające co najmniej 20 pracowników Na samym końcu, czyli 1 stycznia 2021 do systemu oszczędzania przystąpią pozostałe podmioty i jednostki sektora finansów publicznych.

Więcej na stronie https://www.pwc.pl/pl/uslugi/doradztwo-podatkowe/podatki-pracownicze-doradztwo-hr/pracownicze-plany-kapitalowe.html

Redukcja kosztów dzięki leasingowi pracowników

W dzisiejszych czasach bardzo często odnalezienie pracownika o odpowiednich kwalifikacjach jest bardzo czasochłonne i żmudne. Dlatego warto skorzystać z leasingu pracowników, czyli wynajmu. Odpowiedzialne są za to specjalne firmy i agencje, których zadaniem jest organizacja efektywnych procesów rekrutacyjnych oraz umiejętna selekcja pracowników. Szczególną popularnością cieszą się pracownicy z Ukrainy, którzy w bardzo prosty sposób mogą wpłynąć na uelastycznienie kadr w każdej firmie oraz ułatwienie zarządzania nimi.

Redukcja kosztów zatrudnienia

Wypożyczając pracowników z Ukrainy, potencjalny pracodawca zyskuje bardzo wiele korzyści. Może on zredukować koszty zatrudnienia np. w przypadku:

 • okresowego wzrostu otrzymywanych zleceń
 • realizacji dodatkowych zleceń
 • zwiększonej produkcji w sezonie
 • zbyt dużej rotacji pracowniczej

Redukcja kosztów pracy

Wynajem pracowników pozwala przedsiębiorcy oszczędzić również na kosztach pracy, ponieważ leżą one po stronie agencji. Należą do nich np.

 • badania lekarskie pracowników z Ukrainy
 • urlopy, zwolnienia lekarskie, wypowiedzenia
 • płaca za nadgodziny

Również termin wypłaty wynagrodzenia wyznaczany jest często przez agencję i to ona musi go dotrzymać. W ten sposób firma odciążona zostaje z całej obsługi administracyjno-­kadrowej, ­a także obsługi płac dla pracowników tymczasowych. Zakres profesji jest bardzo szeroki i znalezienie odpowiedniego pracownika przebiega błyskawicznie.

List motywacyjny

rekrutacja pracownikówZanim otrzymasz zaproszenie na rozmowę kwalifikacyjną, musisz jeszcze z powodzeniem przekonać osoby rekrutujące, że jesteś najlepszym kandydatem do danej pracy. CV samo się nie obroni… Potrzebny jest jeszcze przekonujący list motywacyjny, w którym udowodnisz, że to właśnie ciebie poszukują! Jak zatem napisać list motywacyjny by rekrutacja pracowników przeszła pomyślnie?

Z powodu takiego, że osób chętnych na dane stanowisko zwykle jest o wiele więcej niż wolnych stanowisk, konkurencja na rynku pracy jest bardzo wielka. Wiele osób ma podobne wykształcenie i doświadczenie zawodowe. Jak więc w oceanie tylu podobnych osób znaleźć tych, którzy nie tylko będą dobrze wykonywać swoje obowiązki zawodowe, lecz również z którymi będzie się dobrze współpracowało?

Co musi znaleźć się w liście motywacyjnym?

Na pozór każdy wie, co list motywacyjny musi zawierać, a jednak gdy przychodzi do jego napisania, dziwnym trafem ta wiedza od razu wylatuje z głowy. Warto więc jeszcze raz wspomnieć, co takie pismo musi zawierać: wskazanie stanowiska, na które się ubiega; kwalifikacje, zdolności i cechy, sprawiające, że nadajesz się do tej pracy; argumenty przekonujące rekrutera, że to właśnie ty jesteś najlepszym kandydatem na stanowisko, na które aplikujesz; zagwarantowanie, że jesteś chętny stawić się na rozmowę rekrutacyjną w określonym przez potencjalnego pracodawcę terminie.

Praca weekendowa dla studentów

pośrednictwo pracyStudenci dzienni są szczególną grupą osób poszukujących pracy. Zależy im bowiem głównie na pracy weekendowej, przez co nie mogą oni liczyć na zbyt duży wybór proponowanych im posad. Często więc podejmują zatrudnienie w gastronomii lub w sklepach, w których pracują jako kasjerzy lub pomagają podczas inwentaryzacji bądź w czasie wykładania towaru na półki. Warto zaznaczyć, że w poszukiwaniu legalnego zatrudnienia tego typu pomóc mogą agencje świadczące usługę pośrednictwa pracy.

Przez agencję najszybciej

Jeżeli studentowi zależy na szybkim znalezieniu pracy weekendowej, pomóc może mu agencja pośrednicząca w poszukiwaniu zatrudniania. Pośrednictwo pracy znacząco ułatwia podjęcie legalnej pracy weekendowej, za którą student na pewno otrzyma wynagrodzenie. Wbrew pozorom kwestia otrzymania wynagrodzenia jest bardzo istotna, gdyż wiele małych restauracji bądź barów, czy też niewielkich sklepów wykorzystuje studentów, nie podpisując z nimi żadnej umowy, a następnie pozostawiając ich bez żadnych pieniędzy za wykonaną pracę. Agencje pracy są w stanie zapobiec takim sytuacjom, gdyż zawsze podpisują one umowy z pracodawcami, które gwarantują, że będą oni musieli wynagrodzić znalezionego dla nich pracownika.